Reglur HVE vegna COVID-19

Reglur HVE vegna COVID-19

Reglur HVE vegna COVID-19

Reglur HVE í samkomubanni frá 25. maí 2020.

Eftir sem áður gildir að reglur þessar getur þurft að endurskoða ef samfélagssmit aukast aftur eða ef Almannavarnir aflétta samkomubanni hraðar en áætlað er á þessari stundu.

Eftirfarandi reglur eru nú í gildi:

Heilsugæslan

Allar komur verða bókaðar af lækni eða hjúkrunarfræðingi eftir símtal og skimun.

Konur koma án maka/stuðningsaðila í bókaða tíma í sónar og meðgönguvernd eins og undanfarnar vikur.

Mælst er til að aðstandendur komi ekki með skjólstæðingum í viðtöl og skoðanir nema nauðsynlegt sé.

Haldið verður áfram að skima alla skjólstæðinga með skimunarspurningum fyrir komu eins og verið hefur.

Síðdegisvakt opnar aftur en með breyttu fyrirkomulagi: Frá og með 2. júní verður hægt að bóka tíma á síðdegisvakt á heilsugæslunni á Akranesi
Nú þarf að bóka fyrirfram með símtali við hjúkrunarfræðing eða lækni á dagvinnutíma sem metur erindið og eftir atvikum gefur tíma á síðdegisvakt
Hringt er í síma 432-1000
Síðdegisvaktin er hugsuð fyrir skyndiveikindi og minniháttar óhöpp. Flóknari úrlausnarefnum og langvinnum veikindum verður beint á dagvinnutíma

Vaktmóttaka heilsugæslunnar á Akranesi um helgar: Skipulögð móttaka heilsugæslulæknis hefst aftur um helgar
Í öllum tilfellum þarf að hringja í síma 1700 og bera erindið upp við hjúkrunarfræðing sem metur og gefur ráð og eftir atvikum beinir í frekari skoðun vaktlæknis
Ekki er hægt að mæta án símtals
Móttakan er frá kl 10-12 á laugardögum og frá kl 11-12 á sunnudögum

Biðstofur fyrir heilsugæslu, göngudeildir og slysa- /aðgerðastofu

Móttökur verði skipulagðar þannig að ekki komi til hópamyndunar á biðstofum.
Allir sjúklingar verði skimaðir fyrir komu með skimunarspurningum.
Viðhafa skal tveggja metra regluna milli stóla á biðstofu og tryggja að því sé fylgt eftir.
Fylgdarmenn komi ekki með nema þegar öðru verður ekki við komið og þá aðeins einn.
Lengja þarf tíma milli tímabókana til að koma í veg fyrir að sjúklingar séu of nálægt hvor öðrum t.d. eftir speglanir, aðgerðir og skoðanir hjá sérfræðingum.
Rannsóknadeild heldur áfram að skrá í tímabókanir, ekki opnað fyrir það að koma inn og taka númer á biðstofu.
Opnað verður fyrir ambulant sjúkraþjálfun frá 4. maí.

Sjúkrahús og hjúkrunardeildir - Breyting á heimsóknum til sjúklinga:
Frá og með 25. maí 2020 taka í gildi nýjar reglur um heimsóknir til sjúklinga. 

HVE Akranesi og HVE Stykkishólmi
Tveimur aðstandendum er heimilt að heimsækja inniliggjandi sjúklinga í hverjum heimsóknatíma.  Aðstandendur fara beint inn á stofu þess sem þeir heimsækja en ekki önnur rými á deildinni.
Gestir þurfa að virða 2ja metra regluna og spritta hendur við komu á deild og einnig við brottför.
Gestir mega ekki hafa kvefeinkenni, hita, hósta eð önnur einkenni sem bent geta til öndunarfærasýkingar.

Handlækningadeild HVE Akranesi
Heimsóknartími er alla daga nema aðgerðardaga, frá kl. 15:00 til 17:00 og frá kl. 18:30 til 19:30.  Engar heimsóknir er leyfðar á aðgerðardögum, nema ef um börn er að ræða. 

Kvennadeild HVE Akranesi
Heimsóknartími er alla daga nema fæðinga- og aðgerðardag, á milli kl. 15:00 og 17:00 og á milli kl. 18:30 til 19:30.   Einum aðstandanda er leyft að fylgja fæðandi konu og dvelja hjá móður og barni í sængurlegu samkvæmt reglum frá 18. maí. Sjá hér neðar á síðunni.

Lyflækningadeild HVE Akranesi
Heimsóknartími er alla daga frá kl. 15:00 til 17:00 og frá kl. 18:30 til 19:30.

Sjúkradeild HVE í Stykkishólmi
Heimsóknartími er alla daga frá kl. 15:00 til 16:00 og frá kl. 19:00 til 20:00.

Undanþágur frá almennum reglum:
Samráð skal haft við hjúkrunarfræðing hverju sinni um mögulegt frávik frá þessum almennu reglum.  Svo sem vegna líknandi meðferðar, vegna illa áttaðra sjúklinga, barna o.s.frv.

Hjúkrunardeild HVE á Hólmavík
Heimsóknir eru leyfðar frá 25. maí 2020. Heimsóknartími er alla daga frá  kl. 13:00 til 15:00.
Börnum yngri er 14 ára heimilt að koma í heimsókn frá og með 25. maí.
Tveggja metra nándarmörkum á milli íbúa og aðstandenda er aflétt frá og með 25. maí
Tveggja metra nándarmörk gilda áfram á milli gesta og annara íbúa.
Að fjöldi heimsókna verði aukin í skrefum út maí mánuð og frekari tilslakanir eru ráðgerðar 2. júní 2020.
Gestir þvo hendur og spritta áður en gengið er inn á deildina og einnig við brottför.
Gestir mega ekki hafa kvefeinkenni, hita, hósta eð önnur einkenni sem bent geta til öndunarfærasýkingar.

Hjúkrunardeild HVE á Hvammstanga:
Reglur frá 4. maí haldast óbreyttar til 2. júní:
Á hjúkrunardeild HVE á Hvammstanga verða reglur í samræmi við reglur hjúkrunarheimila þar sem nánasta aðstandanda verður heimilað að koma í heimsókn einu sinni í viku og jafnvel oftar ef aðstæður leyfa. Aðeins einn gestur mæti í heimsókn til íbúa á hverjum tíma og þarf að hafa heimild til að koma í heimsókn á meðan að heimsóknarbanni hefur ekki verið aflétt að fullu. Starfsmaður heimilis tekur á móti gesti, fylgir honum rakleiðis að herbergi íbúa og aftur að útidyrum að heimsókn lokinni. Gestir mega ekki staldra við í sameiginlegum rýmum heimilis og skulu virða 2ja metra fjarlægðartakmarkanir og forðast beina snertingu við íbúa.

 

 Viðvera aðstandenda á fæðingardeild HVE frá 18.05.2020
Þessar leiðbeiningar eru birtar með fyrirvara um að samfélagssmit aukist ekki á næstunni. Ef það gerist verða þessar leiðbeiningar endurskoðaðar.

 Öll viðvera aðstandanda er háð því að viðkomandi hafi engin einkenni sem gætu bent til COVID-19 sýkingar. Aðstandendur og makar eru beðnir að viðhafa 2 m regluna sem mest gagnvart starfsfólki og fylgja fyrirmælum varðandi sóttvarnir.

Fæðingar:
Einn aðstandandi má vera með konu í fæðingu.

Sængurlega:
Aðstandanda er velkomið að dvelja með móður og barni eftir fæðingu. Gert er ráð fyrir að aðstandandi haldi sig sem mest inni á stofu hjá konunni og fari ekki í sameiginleg rými.

Keisaraskurðir:
Aðstandanda er velkomið að fylgja konu í keisaraskurð og dvelja með móður og barni í sængurlegu.

Ómskoðanir:
Einn aðstandandi má koma með konu í ómskoðun.

Bráðakomur:
Konur sem fá tíma á deildinni vegna vandamála á meðgöngu eða eftir fæðingu mega hafa með sér aðstandanda í viðtal og skoðun. Aðstandandendur þurfa að vera viðbúnir því að vera beðnir um að víkja af deildinni samkvæmt fyrirmælum starfsfólks.

 Um aðrar heimsóknir á deildina gilda heimsóknareglur HVE.