Um HVE

Um HVE

Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) samanstendur af átta starfsstöðvum.

HVE veitir almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu í heilbrigðisumdæmi Vesturlands í samræmi við lög og reglur á hverjum tíma. Þjónustan er veitt íbúum umdæmisins og öðrum sem eftir henni leita.  Kjarnastarfsemin skiptist á þrjú málefnasvið eftir meginviðfangsefnum þ.e. heilsugæslusvið, hjúkrunarsvið og sjúkrasvið.  

Heilbrigðisumdæmi Vesturlands nær yfir sveitarfélögin Akraneskaupstað, Hvalfjarðarsveit, Skorradalshrepp, Borgarbyggð, Eyja- og Miklaholtshrepp, Snæfellsbæ, Grundarfjarðarbæ, Helgafellssveit, Stykkishólmsbæ, Dalabyggð, Reykhólahrepp, Strandabyggð, Kaldrananeshrepp, Árneshrepp og Húnaþing vestra.

Hlutverk heilsugæslusviðs er að veita læknisþjónustu, hjúkrun, geðheilbrigðisþjónustu, heilsuvernd,  forvarnir, slysa- og bráðaþjónustu og annast sjúkraflutninga.

Hlutverk sjúkrasviðs er að starfrækja umdæmissjúkrahús, almenn sjúkrarými og endurhæfingu. 

Hlutverk hjúkrunarsviðs er að starfrækja hjúkrunarrými á starfsvæðinu þar sem slík þjónusta er ekki rekin af öðrum.

Lögð er áhersla á virðingu, traust og fagmennsku.  Velferð skjólstæðinga skal höfð að leiðarljósi.  Stuðlað er að virkri sí- og endurmenntun starfsfólks.

HVE tekur þátt í menntun heilbrigðisstétta í samvinnu við Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri og aðrar menntastofnanir.

Íbúafjöldi svæðisins er um 18.500.

Skipurit HVE

Starfsáætlun HVE 2020-2022

Hlutverk og stefna

Framkvæmdastjórn

Framkvæmdastjórn HVE skipa forstjóri, framkvæmdastjóri fjármála, framkvæmdastjóri lækninga og framkvæmdastjóri hjúkrunar. Auk þess situr sviðsstjóri hjúkrunar á heilsugæslusviði fundi framkvæmdastjórnar og hefur málfrelsi og tillögurétt.

Framkvæmdastjórn fundar reglulega með mannauðsstjóra og þeim sem annast staðarumsjón starfsstöðva. 

Forstjóri
Jóhanna F. Jóhannesdóttir  

Framkvæmdastjórar
Ásgeir Ásgeirsson, framkvæmdastjóri fjármála
Þura B. Hreinsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar
Þórir Bergmundsson, framkvæmdastjóri lækninga                  

Sviðstjórar í heilsugæslu
Rósa Marinósdóttir, sviðsstjóri hjúkrunar á heilsugæslusviði

Mannauðsstjóri
Vilborg Lárusdóttir                              

Staðarumsjón starfsstöðva
Aldís Olga Jóhannesdóttir, Hvammstanga
Ásthildur Erlingsdóttir, Grundarfirði
Berit Sveinbjörnsdóttir, Ólafsvík
Hrefna Frímannsdóttir, Stykkishólmi
Jóhann B. Arngrímsson, Búðardal og Hólmavík

Starfsemisupplýsingar

Reglur í starfsemi HVE

Lög og reglugerðir

Úr sögu HVE

Heilbrigðisstofnun Vesturlands var formlega stofnsett 1. janúar 2010. Með því urðu að einni stjórnsýslulegri heild átta sjálfstæðar stofnanir á Vesturlandi. Allar þessar stofnanir höfðu áður tilheyrt heilbrigðisumdæmi Vesturlands, sbr. reglugerð nr. 785/2007 þótt tvær þeirra séu í raun utan hinnar hefðubundnu landshlutaskiptingar.