Háls- og bakdeild

Háls- og bakdeild

Háls- og bakdeildin var opnuð 1992. Deildin annast greiningu og meðferð háls- og bakvandamála. Hún þjónustar allt landið.

Deildin er staðsett á 3ju hæð HVE í Stykkishólmi, Austurgötu 7. Á deildinni eru 13 rúm fyrir inniliggjandi sjúklinga, sem dvelja að meðaltali 2 vikur (2 x 5 daga) en deildin er lokuð um helgar. Úrval er af gistimöguleikum í bænum.

Á hverju ári komast um 240 einstaklingar að í meðferð á deildinni um og yfir 500 tilfellum er sinnt. Eingöngu er tekið við sjúklingum á deildina eftir tilvísun. Öll meðhöndlun er einstaklingsmiðuð. Langflestir sjúklinganna koma fyrst á stofu sérfræðings, þar sem tekin er sjúkrasaga, gerð nákvæm skoðun og meðferðin skipulögð.

Á deildinni starfa sérfræðingur, sjúkraþjálfarar, hjúkrunarfræðingur, geðhjúkrunarfræðingur og aðrir starfsmenn. Náið samstarf er á milli þessara fagaðila. Þá tekur deildin við nemum í sjúkraþjálfun og læknanemum frá Háskóla Íslands.

Við viljum benda á áætlunarferðir til Stykkishólms með Strætó Leið 58 frá Reykjavík. Nánari upplýsingar á vef www.straeto.is og í síma 540 2700.

Við innlögn á Háls- og bakdeild HVE Stykkishólmi:
 Beiðni um innlögn á Háls- og bakdeild HVE Stykkishólmi
*  Minnisblað f. Innlögn (einnig sent þeim sem hafa verið boðaðir í innlögn
*  Upplýsingabæklingur f. sjúklinga í innlögn.
*  Fyrirspurnir um meðferð og beiðnir á háls- og bakdeild má senda á netf. hogb@hve.is
*  Gisting í Stykkishólmi...