Starf

Sálfræðingur

J | Sálfræðingur | HVE Heilbrigðisstofnun Vesturlands (08716)

Sálfræðingur

Laus er til umsóknar 100% staða sálfræðings við heilsugæslustöðvar Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Staðan er laus frá og með 15 september 2019. Starfið felst fyrst og fremst í greiningu og meðferð barna. Einnig þátttöku í hópmeðferð, skipulagningu og þróun sálfræðiþjónustu á Vesturlandi í samvinnu við yfirsálfræðing. Einnig þátttaka í og þróun geðheilsuteymis.

Helstu verkefni og ábyrgð

Meðferð og greining barna og vinna með fjölskyldur þeirra Hópmeðferð fyrir börn og ungmenni Þátttaka í stefnumótun sálfræðiþjónustu heilsugæslunnar á Vesturlandi Þátttaka í og þróun geðheilsuteymis.

Hæfniskröfur

Réttindi til að starfa sem sálfræðingur á Íslandi. Reynsla af klínísku starfi með börnum æskileg. Þekking og reynsla af hugrænni atferlismeðferð æskileg. Reynsla af notkun sálfræðilegra prófa og greiningartækja æskileg. Samskiptahæfni og sveigjanleiki. Ökuréttindi. Góð íslenskukunnátta er skilyrði.

Frekari upplýsingar um starfið

Starf innan heilsugæslunar gefur möguleika á fjölbreytni, þverfaglegri samvinnu og góðri klínískri reynslu. Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu stofnunarinnar www.hve.is eða www.starfatorg.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknum skulu fylgja leyfisbréf, ítarlegar starfsferilskrár, nöfn meðmælanda og persónulegt kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er til 02.09.2019

Laun samkvæmt Sálfræðingafélag Íslands

Starfshlutfall er 100%

Nánari upplýsingar gefa:

Emil Einarsson, Netfang emil.einarsson@hve.is vinnusími 432-1200

Sækja um starf